Four landscapes

Vier landschappen

In-development
(8mm | Hi8 | MiniDV | Digital)
_______________

An experimental tetralogy in which a landscape is being observed and transformed in four different ways using different techniques.

// dutch //

Een experimenteel vierluik waarin een landschap wordt geobserveerd en getransformeerd op vier verschillende manieren en met verschillende technieken.