The Mechanism

Het Mechaniek

2016 | 18'26", digital/super8, color, black/white, sound
_______________

The Mechanism is a study of the mechanics of filmmaking, landscapes and the presence of humans within these landscapes.
It is a film about the mechanism of the moving image and the still image. The mechanism of materials (analog as well as digital) and the mechanism of the narrative and the non-narrative.
It is also a study of the borders between documentary and fiction.

These different aspects are being studied in three different chapters. In the first chapter called The Foundation a landscape is being captured in several static shots. This is the foundation of the film. An overview of the landscapes that play an important role in the entire film.
In the second chapter called The Body i’ve implemented one of my previous films called Inner Landscape. This film was almost completely improvised and arose during the filming proces. For this film i was guided and inspired by the landscape. The second chapter is a study of the connection between the mind, the body and the landscape.

In the third chapter called The Mechanism all the aspects of the first two chapters come together. In this chapter the makers, together with an actor move into a swamp. In this last chapter the landscape is being observed but also transformed. Through slow moving images the film shifts from a landscape study to a transformed and transcendental experience.

The Mechanism acts like a hinge within the tetralogy called The inner landscape. It also acts like a gate to the fourth and last film called Three landscapes.

// dutch //

Het Mechaniek is een onderzoek naar het mechanisme van het maken van film, landschappen en de aanwezigheid van de mens in dit landscap. Het gaat over het mechanisme van het bewegende beeld en het stilstaande beeld. Het mechanisme van de materie (zowel analoog als digitaal) en het mechanisme van een narratief of ontbrekend narratief. Het Mechaniek is tevens een onderzoek naar de grensgebieden tussen documentaire en fictie.

In drie afzonderlijke hoofdstukken worden deze aspecten onderzocht. In het eerste hoofdstuk getiteld De Fundering wordt het landschap bekeken door meerdere statische shots. Dit is de basis van de film. Een overzicht van het soort landschappen waar de verdere film zich afspeelt. In het tweede hoofdstuk genaamd Het Lichaam is gebruik gemaakt van een van mijn vorige films genaamd Landschap van Binnen Deze film is grotendeels geïmproviseerd en tijdens het maken van deze film heb ik mij laten leiden door het landschap. De hele film is in zijn geheel een onderdeel geworden van Het Mechaniek en is een onderzoek naar de connectie tussen de geest, het lichaam en een landschap.

In het laatste hoofdstuk genaamd Het Mechaniek komen de bovengenoemde onderdelen terug in een samengevoegde vorm. In dit hoofdstuk betreden de makers samen met een acteur een moerasbos. In dit laatste hoofdstuk wordt het landschap geobserveerd maar ook getransformeerd. Door trage bewegende beelden verplaatst de film zich van het observerende en het onderzoekende naar het transcendentale en getransformeerde. Een verschuiving van documentaire naar fictie.

Het Mechaniek fungeert als een scharnier in het vierluik genaamd Het innerlijke landschap en dient als een soort poort naar het laatste deel van dit vierluik genaamd Drie landschappen.

______________________________

Watch the film here